Region Midtjylland

Koncernimplementering af EPiServer til alle Region Midtjyllands websites og intranets

Introduktion

Digitaliseringen af det offentlige Danmark har bidraget til at skabe et styrket samarbejde mellem de forskellige dominerende aktører inden for den offentlige sektor. Dette samarbejde underbygges blandt andet ved at styrke integrationen mellem de forskellige systemer.

Region Midtjylland har hovedansvaret for sundhedsvæsenet, regional udvikling og en række sociale institutioner i en stor del af Jylland og havde derfor behov for at have et digitalt system, som kunne styrke kommunikationen mellem de forskellige sektorer, hvilket også er et af de primære tiltag med digitaliseringen.

Mange af regionens medarbejdere skal redigere både på hjemmesider og intranet. Derfor var en høj grad af brugervenlighed i backend meget væsentlig i valget af nyt CMS. Her var EPiServers klart bedst blandt de forskellige systemer, vi valgte mellem

- Peter Iversen, Webredaktør, Region Midtjylland

Udfordringen

Den stigende digitalisering af den offentlige sektor har bidraget til at skabe et mere effektivt og kvalitetssikret samarbejde mellem de forskellige aktører. Men det har samtidigt betydet, at mange offentlige organisationer og kommuner har været nødsaget til at fokusere på deres digitale platforme for at følge den digitale udvikling.

Det var den samme problematik, som Region Midtjylland stod over for, da de havde behov for en ny digital platform, der kunne følge med udviklingen inden for den offentlige sektor. Regionens gamle website var ikke tidssvarende og kunne ikke følge med den udvikling, som digitaliseringen har betydet for mange digitale processer inden for den offentlige sektor.

Alle sites lå på en Synkron Via platform, som ikke længere blev serviceret, og situationen var derfor uholdbar.

Løsningen

Mediaworkers har været Region Midtjyllands strategiske og tekniske samarbejdspartner i implementeringen af et nyt bagvedliggende CMS system. Regionens nye løsning rummer nu 46 websites og 25 intranets, som alle er opbygget med et responsivt design, og der er mere end 500 redaktører, der anvender EPiServer backenden.

Med den nye en-til-overførsel fra regionens gamle system til et nyt og forbedret teknisk system har Region Midtjylland nu fået muligheden for at udvikle og derved på sigt forbedre og styrke deres digitale platforme.  Det er blevet muligt at skabe mere effektive samarbejdsprocesser mellem de forskellige systemer og sektorer i regionen. Både i forhold til de interne intranet, der skal skabe en mere digitale arbejdsplads for medarbejderne i regionen ved at sikre effektivisering af den interne kommunikation i regionen og på den måde lette mange af de interne arbejdsprocesser, men også sikre en udvikling og forbedring af regionens websites.

Det næste skridt for Region Midtjylland er at tage fat på alle de nye forskellige muligheder, som EPiServer tilbyder. I første omgang bliver udfordringen at bruge EPiServer Relate til en personalisering af de mange forskellige intranets.

Mediaworkers har været gode til at tilpasse og udvikle EPiServer, så backenden passer til vores organisation og kan løse de mange forskellige behov, der er i så stor en organisation.

Peter Iversen, Webredaktør, Region Midtjylland

Resultater

Det første skridt for Region Midtjylland er at tage fat på alle de nye forskellige muligheder, som EPiServer tilbyder. I første omgang bliver udfordringen at bruge EPiServer Relate til en personalisering af de mange forskellige sites.

Region Midtjylland håber med deres nye, forbedrede og styrkede digitale platforme at skabe mere effektive samarbejdsprocesser mellem de forskellige systemer og sektorer i regionen. Dette gør sig gældende både i forhold til de interne intranet, der skal skabe en mere digital arbejdsplads for medarbejderne i regionen ved at gøre den interne kommunikation mere effektiv og lette mange af de interne arbejdsprocesser samt regionens websites. 

Behov for ny digital platform med stærkere teknisk system?

Henrik Sejer Gelineck Berg

Adm. direktør

hsgb@mediaworkers.dk

Tlf. 2033 1522

 

Kontakt