Lejre Kommune vælger webløsning med fællesskab

Netværk og samarbejde med andre kommuner.

Introduktion

I bakkerne i Lejre stod Danmarks vugge. Her har vikingesagnkongerne Skjoldungeslægten sat spor i landskabet, og man kan opleve gravhøje og jættestuer.

Men Lejre Kommune er også helt med på nutidens krav til webløsninger og har valgt Mediaworkers’ OpenPublic® Web til sin hjemmeside. OpenPublic Web er baseret på open source-systemet Umbraco. Ved valget af OpenPublic Web lagde Lejre især vægt på det netværk og det udviklingsfællesskab, der er omkring løsningen. 

Udgangspunktet for et skift af leverandør, har ikke for Lejre Kommunes side været OpenPublic Web. Vi lagde ved valget af leverandør stor vægt på andre kommuners tilfredshed med leverandøren, og måden hvorpå leverandøren organiserede sparring og samarbejde kommunerne imellem. Et sådant samarbejde har vi kigget længe efter hos vores nuværende leverandør, og dette er hovedårsagen til skiftet.

- Sune Lund Hansen, Webmaster, Lejre Kommune

Udviklingsfællesskab

OpenPublic Web er en velafprøvet og modnet kommuneløsning i konstant udvikling. I udviklingsfællesskabet bliver der afholdt tre til fire ERFA-møder om året. Kommunerne bidrager til en fælles udviklingspulje, som dækker løbende forbedringer, udvikling af nye funktioner og ledelse af udviklingsfællesskabet.

De deltagende kommuner oplever besparelser ved deltagelse i fællesskabet om videreudvikling af OpenPublic Web. Gennem den fælles pulje bliver systemet hævet op på et helt andet niveau, end det ville være muligt, hvis den enkelte kommune skulle dække udgifterne til udvikling.

Den enkelte kommune har fuld brugsret til OpenPublic Web, og vil til enhver tid kunne overtage løsningen selv - eller overdrage vedligeholdelse og videreudvikling til en anden leverandør af Umbraco-baserede løsninger. Kombinationen af udviklingsfællesskabet og den uafhængighed, som open source-platformen giver, gør Mediaworkers’ OpenPublic Web til et unikt koncept.

Nysgerrig på OpenPublic® Web?

Lejre Kommunes webløsning vises godt på alle typer enheder.

Se Lejres løsning:

KONTAKT OM OpenPublic® Web

Marie Toft Odgaard

Customer Success Manager

E-mail: marie@mediaworkers.dk

Tlf: 5386 1553

 

Kontakt