Har du en funktionel og gennemarbejdet e-handelsstrategi?

Få mere indsigt i, hvordan du styrker din digitale shop, så du kan skabe resultater online. I en verden med stigende konkurrence inden for online handel er der mange forskellige parametre, som du skal være ekstra opmærksom på. Det kræver, at du har en gennemarbejdet og effektiv e-handelsstrategi. Væksten på e-handelsfronten kombineret med et pres fra både nationale og internationale konkurrenter understreger samtidig nødvendigheden af at have udarbejdet en stærk og gennemtænkt strategi.

 

Det handler om, at de digitale udviklere i samarbejde webshops skal tænke innovativt og funktionelt, de skal prøve at tage et eksternt perspektiv i stedet for et internt. På den måde kan det også være nemmere at finde frem til, hvad det er, som kunderne egentlig efterspørger og ønsker. Og samtidig kan det give et indblik i, hvorfor nogle digitale shops har mere succes end andre. Hvad det egentlig er for nogle elementer og funktionaliteter, som rent faktisk fungerer og derved styrker din e-handelsløsning?

Der er forskellige vækstdrivere, som kan sikre, at din omsætning stiger online, men det kræver, at der tages højde for disse, da kunderne ellers bare søger til de fysiske butikker. Vi har nedenfor udvalgt otte forskellige faktorer, som bør indgå i de overvejelser, som man gør sig i forbindelse med udviklingen af en ny e-handelsstrategi:

Specifikke varesortimenter: Husk at ikke alle dine varer er lige interessante for alle kunder, så gør det muligt at filtrere dine varer. Det også kan give adgang til nye markedssegmenter, fordi du vi have lettere ved at ramme nogle konkrete målgrupper med konkrete produkter.

Responsivt design: Vi har vores mobile enheder med os over alt og bruger dem efterhånden også til alting og online shopping er bestemt ikke en undtagelse. Så sørg for at din digitale shop er opbygget i et responsivt design, som derfor virker optimalt på alle digitale platforme.  

Personalisering: Det er muligt, at din digitale shop kan have en tjeneste, hvor det er muligt, at du kan lave varepræsentationer, som er tilpasset dine kunders tidligere adfærd. Du kan derved lave mere målrettede tilbud, som også kan skabe et øget salg. 

Indhold: Har du gennemtænkt dine varepræsentationer, så de er målrettet dit primære kundesegment? Passer beskrivelserne på dine varer – ellers få dem til det. Og til sidst, så er din tekst og billeder altafgørende for, om du sælger noget i sidste ende. 

Filtrering: Gør det let for dine kunder at navigere rundt i din shop, det skal være let at finde frem til konkrete varer, hvilket filtrering kan bidrage til at sikre. Samtidig er tekst og billeder vigtige, de kan være afgørende for om du sælger noget eller ej. 

Moderne og tidssvarende: Du skal tilpasse dit site til konteksten. Udviklingen inden for den digitale verden sætter langt højere krav til udbyderne, hvilket brugerne også forventer. Så hvis netop dit site ikke lever op til deres forventninger, så vælger de bare et andet. 

UX: Er din e-handelsshop overskuelig? Kan den besøgende hurtigt finde frem til konkret information om fx et bestemt produkt? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så har du grundlæggende set styr på UX.

Design: Dit design er det første dine besøgende ser og det skal derfor være gennemarbejdet og fangende. Derudover er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, du sælger i din e-handelsshop og dit udtryk på sitet. Du skal derfor huske at integrere den visuelle kommunikation i din e-handelsstrategi, da der skal være sammenhæng mellem de forskellige faktorer.

 

Så husk på de førnævnte faktorer, når du skal udarbejde eller optimere din nuværende eller kommende e-handelsstrategi. Men samtidig skal du altid huske på, at i sidste ende handler det ikke kun om at få en webshop, det handler i langt højere grad om, at du skal se din online shop som en distributionskanal på niveau med en butik. Det betyder, at kunderne forventer ”service” fx i form af stærk UX med en gennemtænkt informationsstruktur. Det vil give dig langt bedre chancer for, at de besøgende på dit site ender med et køb. Husk på, at din webshop bør være på niveau med alle de andre salgskanaler i din virksomhed, så husk altid at stille dig selv følgende spørgsmål; ”Hvor stort er netop din virksomheds e-handels potentiale?”

Vil du vide mere?

Bjarke Andersen

Projektleder

bjarke@mediaworkers.dk

Tlf: 7734 7026

Kontakt